એક રસપ્રદ માહિતિ -તાજેતર માં  “પાણી યોગ્ય સમયે પીવાની”  એક ઇ -મેલ થકી મળી જે નીચે પ્રમાણે  …..

 એક કાર્ડિઆક ડોક્ટર ને પૂછવામાં માં આવ્યું હતું, કે  “લોકો ને રાત્રે  શા માટે  વધુ પેશાબ થાય છે?”આ  કાર્ડિઆક  ડોક્ટર પાસેથી જવાબ: Gravity holds water in the lower part of your body when you are upright. When you lie down and the lower body (legs and other things) seeks level with the kidneys, it is then that the kidneys remove the water because it is easier. This then ties in with the last statement!
 પાણી પીવાનો યોગ્ય સમય:

… ખૂબ જ મહત્વનું… એક  કાર્ડિઆક  નિષ્ણાત ના મતે……

Drinking water at a certain time maximizes its effectiveness on the body:

2 ગ્લાસ પાણી સવારે જાગ્યા પછી  – આંતરિક અંગો [internal organs ]ને સક્રિય કરે છે.
1 ગ્લાસ પાણી  ભોજન પહેલાં 30 મિનિટ  – પાચન કરવામાં મદદ કરે છે
1 ગ્લાસ પાણી  બાથ લેવા પહેલાં –  બ્લડ પ્રેશર નીચે લાવવામાં મદદ કરે છે.
1 ગ્લાસ પાણી રાત્રે સુવા જતાં  પહેલાં  – સ્ટ્રોક અથવા હૃદયરોગનો હુમલો કરવાનું ટાળે છે।.

 Add to this…  A physician told  that drinking water at bed time will also help prevent night time leg cramps [a painful involuntary contraction of a muscle]. Your leg muscles are seeking hydration when they cramp and wake you up with a Charlie Horse.

^^ ^^ ^^

Advertisements